POTREBUJETE FINANČNO SPODBUDO ZA REALIZACIJO VAŠIH PROJEKTOV?

O podjetju

Več kot 10 let zagotavljamo visoko strokovnost na področju finančnega poslovanja

Podjetje ESF Consulting, d.o.o. predstavlja integracijo prava, ekonomije in gradbeništva, ključnih področij, ki so potrebna za uspešno svetovanje v investicijskih in drugih projektih. Specializirani smo za pripravo dokumentacije za pridobitev povratnih sredstev kot je na primer primer produkt P1 plus ali P7, ki ga vsako leto razpiše podjetniški sklad Maribor.

 

Naša konkurenčna prednost sta celostna obravnava ter individualni pristop, s katerima svoje stranke in projekte poglobljeno spoznamo.


Formalna usposobljenost
in dolgoletne izkušnje naših svetovalcev zagotavljajo visoko strokovnost  in potrebno širino na področju gospodarskega in finančnega poslovanja.

 

Sodelujemo pri vseh večjih razpisih evropskih strukturnih skladov ter za naše naročnike iz vrst malih, srednjih in velikih podjetij, delniških družb, občin in zavodov uspešno pridobivamo finančna sredstva.

STORITVE

Svetovanje, priprava dokumentacije in pridobivanje sredstev

Potrebujete dokumentacijo za kandidiranje na razpisih podjetniškega sklada ali ostalih razpisov? Imamo znanje in izkušnje, da za vaše projekte pridobimo povratna ali nepovratna evropska sredstva, bančna posojila ali subvencionirane bančne garancije.

image

Nepovratna sredstva

Izdelava razpisne dokumentacije in pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

image

Povratna sredstva

Izdelava razpisne dokumentacije in pomoč pri prijavi na razpise za pridobitev povratnih sredstev kot so na primer razpisi podjetniškega sklada P1 PLUS ali P7 ali krediti SID banke.

image

Investicijska dokumentacija

Izdelava investicijskih elaboratov v skladu z Uredbo RS o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije.

image

Poslovni načrti

Priprava in izdelava poslovnih načrtov za gospodarske družbe, zavode in ostale institucije.

image

Davčne olajšave

Izdelava poslovnega načrta za olajšave v vlaganja v R&D in R&R v skladu s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

image

Pravno svetovanje

Izvajamo svetovanje s področja delovnega, socialnega in gospodarskega prava.

PREDNOSTI

Zakaj izbrati ESF Consulting?

Maksimalna uspešnost

Maksimalna uspešnost

Dosegamo več kot 90 % uspešnost pri pridobivanju povratnih sredstev in več kot 80 % uspešnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev.

Dolgoročna sodelovanja

Dolgoročna sodelovanja

O uspešnem poslovanju z nami največ pove dejstvo, da se naše zadovoljne stranke vračajo k nam, z novimi projekti.

Hitrost in odzivnost

Hitrost in odzivnost

Za nas ste vi na prvem mestu, zato reagiramo takoj, ko naletite na problem ali priložnost. In priložnost je treba izkoristiti takoj.

image

Za podjetje iz Tolmina, ki se ukvarja z lesno industrijo, smo za nakup proizvodne hale pridobili 400.000 EUR povratnih sredstev iz naslova BIZI LES.

400.000€ povratnih sredstev BIZI LES
image

Za inovativno proizvodno podjetje iz Ptuja, ki se ukvarja z razvijanjem in izdelavo različnih prototipnih orodij za serijsko proizvodnjo, smo pridobili nepovratna sredstva za digitalno transformacijo ključnih proizvodnih procesov. Sredstva smo pridobili v sklopu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). Dosegli smo 97 točk od 100-ih.

Nepovratna sredstva iz projekta P4D ReactEU
image

Za uspešno podjetje iz Koreje, ki se ukvarja z razvojem in prodajo medicinskih pripomočkov, smo pridobili nepovratna sredstva agencije SPIRIT za tuje investitorje. S sredstvi v višini 2 milijonov evrov so financirali gradnjo proizvodnih kapacitet.

Nepovratna sredstva agencije SPIRIT za tuje investitorje
image

Za podjetje iz Ljubljane, ki se ukvarja s proizvodnjo in predelavo lesa smo pripravili projekt in investicijski elaborat za investicijo v višini 846.000 EUR. Prijavitelj je prejel 240.000 EUR nepovratnih sredstev za trajnostno gradnjo proizvodnje hale na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva – LES NOO.

Nepovratna sredstva LES NOO
image

Za podjetje iz Ljubljane, ki se ukvarja z pilotiranjem gradbenih jam, smo pridobili več sto tisoč evrov povratnih sredstev s strani SID banke. Pri tem še posebej izstopa dejstvo, da je banka vlogo sprva zavrnila z obrazložitvijo, da pilotni stroji niso stroji. Po uspešni pritožbi in pogajanju smo vendarle uspeli in stranka je dobila potrebna finančna sredstva.

100.000 € povratnih sredstev SID banke

Ste naleteli na poslovni izziv ali priložnost?

Pomagali vam bomo v vseh fazah projekta od priprave poslovnega načrta do pridobivanja povratnih ali nepovratnih sredstev.

KONTAKTIRAJTE NAS

pošljite nam sporočilo na info@esf.si